Karina Mirielle Maassèn

Mitt navn er Karina Mirielle Maassèn. I 2022 tok jeg bachelorgrad i interiørarkitektur, har fra før arbeidserfaring som selvstendig næringsdrivende med interiørprosjekter og som møbeltapetserer.

Du kan kontakte meg på:
Tlf: 928 10 849
e-post: karina@mirielles.no

Velkommen til å se i portfolioene, og ta gjerne kontakt om du finner det interessant!

"Jeg tenker at som interiørarkitekt kan jeg bidra til å bygge rom for et bedre liv"

Min portfoilo

Portfolio del 1, skoleprosjekter
Portfolio del 2, tidligere arbeidsprosjekter
Portfolio del 3, tekniske tegninger
Bachelor oppgave
Tekniske tegninger til bachelor oppgave